2021-nji ýylyň 4-5-nji sentýabrynda «Mary şäher ýylylyk” müdirliginedegişli ýyladyş desga larda we olara degişli ýylylyk ulgamlarynda sowuk suwa basyşly barlanmasy geçiriljek. Ýylylyk ulgamlarynda suw syzmalary ýüze çyksa «Mary şäher ýylylyk» müdirliginiň dispetçergullugyna 6-90- 21, 6-91-41 belgili telofona jaň edip bilersiňiz. Öýüň içinde suw syzma ýüze çyksa ýerlerdäki öý müdirliklerine jaň etmeli.


1-nji öý müdirligi, tel: 6-04-38.

2-nji öý müdirligi, tel: 7-49-89. 

3-nji öý müdirligi, tel: 7-73-62.

4-nji öý müdirligi, tel: 7-78-97.

5-nji öý müdirligi, tel: 6-66-73. 

6-njy öý müdirligi, tel: 4-12-99; 4-02-83. 

7-nji öý müdirligi, tel: 4-11-57.

8-nji öý müdirligi, tel: 5-47-43.

9-njy öý müdirligi, tel: 4-82-69; 4-86-03. 


Öý müdirlikleriň işleýän dispetçer gullugyna 4-68-70 telefon belgisine ja edip bilersiňiz