DABARASY DAG AŞAN TOÝ

BEREKETLI EKINIŇ BOL HASYLY

UGUR — SERHETABADA TARAP

— Häli-häzirler hem halypam Suwhan aga bilen maslahatlaşyp durýaryn. “Iran-Khodro-457” kysymly, 45 orunlyk awtobus bilen ýolagçylary Mary — Serhetabat aralygyna gatnadýaryn. Awtobusa halypam Suwhan Illiýew bilen iş çalşykda eýelik edýäris. Ynha, häzirem ugur — Serhetabada tarap — diýip, söhbetdeşim Gurbanmyrat Garaýew ynamly aýtdy.

Murgap derýasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe eserinde suwuň ynsan ýaşaýşy üçin uly ähmiýete eýedigini nygtaýar......

Bathyzyň gözelligi

“Bathyz” - döwlet tebigy goraghanasy yurdumyzda ýabany haýwanlary, dürli dermanlyk ot-çöpleri, ösümlikleri, süyrenjileri, giden pisselik tokaýlygyny özünde birleşdirýän, ilkinji döredilen tebigy goraghanalaryň biridir......