Gurbanow Orazgeldi Amandurdyýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň bilim ministri wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 25-nji awgusty.