Podpolkownik Öwezow Bekmyrat Gurbanberdiýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 25-nji awgusty.